Volleyballregler

054Volleyball er en lagsport med 6 spillere på laget. Spillerne roterer rundt på sin banehalvdel, slik at alle spiller i alle posisjoner i løpet av kampen. Banen deles i to av et nett. Nettet er 2,43 meter høyt for menn, og 2,24 meter for kvinner. Banehalvdelene er 9×9 meter hver.

Målet i spillet er å slå ballen ned i gulvet på motstandernes banehalvdel. Lagets spillere kan bare berøre ballen 3 ganger, før de må slå den tilbake over nettet. Ballen kan berøres med både armer, føtter og kropp, men for å få best kontroll over ballen, brukes hendene. Ballen kan ikke slås av samme spiller to ganger etter hverandre, unntatt hvis den første berøringen er i blokk.

En volleyballkamp spilles i sett. For å vinne kampen, må laget vinne tre sett. De fire første settene spilles til 25 poeng, men man må vinne settet med minst to poeng. Hvis lagene vinner to sett hver, spilles et femte og avgjørende sett. Der spiller man først til 15 poeng, men også her må man vinne med minst to poeng. I yngre aldersklasser spiller man ofte bare to sett.

Noen ganger spiller man også bare tre sett, spesielt i små turneringer. Volleyball er den 9.største idretten i Norge, når man teller antall utøvere.

Dagens poengsystem

Det laget som klarer å slå ballen i gulvet på motstandernes banehalvdel, får poeng. Dersom det andre laget gjør feil, får man også poeng. Laget som får poenget, får serve neste gang. Hvis laget som server vant det forrige poenget, blir spillerne stående der de er. Dersom de ikke vant forrige poeng, skal lagets spillere rotere en plass med klokken før de server.

Spillet går videre helt til et lag får 25 poeng, og vinner med mer enn to poeng. Dagens regler ble innført i 1999/2000. Tidligere var det bare laget som servet som kunne få poeng, men da ble kampene lange og mindre publikumsvennlige.

Vanlige uttrykk

Mottak betyr å ta imot ballen etter at motstanderlaget har servet eller angrepet. Mottaket avgjør om angrepet blir godt. Et dårlig mottak kan ødelegge angrepsmulighetene.

Opplegg er lagets andre berøring på ballen. Hensikten med dette slaget er å få ballen opp i luften, så neste spiller kan slå den over nettet. Oppleggeren på laget står som regel for opplegget. Spilleren som mottar ballen, prøver å sende den til oppleggeren. Et lag har vanligvis en eller to oppleggere.

Oppleggeren trenger ikke å slå ballen opp i luften. Han eller hun kan også slå ballen over nettet for å lure motstanderne. Dette gjøres dersom oppleggeren ser en åpning, og kan føre til et raskt poeng.

Angrep er lagets tredje berøring på ballen. Med dette slaget skal man spille ballen over til motstanderne. Målet er å treffe gulvet, eller treffe en motspiller, slik at ballen går over sidelinjen.

Spillerne som slår angrepsslaget hopper som regel opp i luften, og slår med stor kraft. En smash kan utføres av alle spillerne på laget, men de tre bakerste spillerne kan ikke trå over tremetersmerket når de slår.

Angrepene kan gjøres på ulike måter, og man må fortløpende vurdere hvilke slag som egner seg best. Slagene kan være både harde og svake.