Trøndelagsfylkene

SONY DSCTrøndelag er som de fleste vet en landsdel midt i Norge, som faktisk består av to ulike fylker som enkelt og greit har fått navnene Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag. Denne delen av Norge har over 440 000 innbyggere. Trøndelag omtales ofte som Midt- Norge på grunn av hvor i landet den er geografisk plassert, og spesielt når man ser det i sammenheng med Øst-, Sør- og Vestlandet som omtales som Sør-Norge.

Folk som kommer fra Trøndelag blir kalt for trøndere, og har en lett gjenkjennelig dialekt som er godt likt av folk fra hele landet. Dialekten blir selvfølgelig kalt for trøndersk, eller trønderdialekt om man vil, og den har ganske så særegne trekk. Dialekten kan kjennetegnes ved et lavt tonefall på den siste stavelsen i ord. I tillegg finnes det flere lokaldialekter innenfor trønderdialektene, som rørosing, gaudalsdialekt, orkdaling og mange flere, og alle disse har klare fellestrekk.

Sør- Trøndelag består av 25 ulike kommuner. og har da byene Trondheim, Brekstad og Orkanger innenfor fylkesgrensen, mens Nord- Trøndelag er delt inn i 23 kommuner og har seks byer; nemlig Namsos, Levanger, Stjørdalshalsen, Verdalsøra, Steinkjer – samt Norges minste by Kolvereid. Det som er ganske spesielt for Nord- Trøndelag er hvor store klimavariasjoner som opptrer der. Og mens Trondheimsfjorden skjermer for både sommervarmen og vinterkulden ,så er de indre delene av fylket skjermet av fjell.