Serve i strandvolleyball

For å bli god i volleyball, er det først og fremst viktig å kunne det helt grunnleggende. Sandvolleyball, også kalt strandvolleyball, er en lagsport som spilles av to lag på hver sin side av et nett plassert på en spilleoverflate av sand. Spillet settes i gang ved at ballen serves. Dette gjøres ved at en spiller slår ballen med hånden eller armen over i motstanderens bane. Målet med spillet er å sende ballen over nettet til det andre laget uten at de klarer å slå den tilbake, slik at ballen treffer bakken, og å hindre at ballen treffer eget område. Et lag kan treffe ballen opptil tre ganger før den sendes over nettet. En spiller har ikke lov til å treffe ballen to ganger etter hverandre. Spillet fortsetter altså enten til ballen har truffet bakken på et vis eller om et lag ikke klarer å returnere den på riktig måte.

I sandvolleyball er det kun laget som server som kan få poeng. Dersom laget som ikke server vinner, får det da ikke poeng, men retten til å serve. Dette kalles en «side-out». Det første laget som vinner to «sett» vinner også matchen. Det spilles best av tre sett til 21 med en ledelse på to poeng. Men dersom poengsummen er 21-20, fortsetter settet.

Lag og oppsett

Det er to spillere på hvert lag. Det finnes uniformregler for hvilke overdeler man kan bruke. Det er allikevel mulig for spillere på samme lag å bruke shorts i ulike farger. Man må spille barbeint med mindre annet er godkjent av dommeren. I sandvolleyball er banen utformet slik at hver banehalvdel er 8 ganger 8 meter.

Med det sagt kan vi nå fokusere på selve servingen.

Serving

Fokus: Om du klarer å utvikle evnen til å peile ut et område av motspillerlagets bane som ballen skal treffe, og den treffer med noen få cm fra der du sikter, så hjelper det ikke så mye uansett hva motspillerne gjør. Du er i full kontroll med en serve som er svært vanskelig å stoppe.

Float-serve: Å kunne utføre en god float er en essensiell evne man bør ha i volleyball. Ballen kastes i luften med en strak venstrearm, og slås deretter med høyrehånd med en rett og hard hånd, med rundt 1 cm mellom fingrene. I strandvolleyball kan eventuell vind ha noe å si for hvordan denne blir utført. Se derfor an vinden om du tenker å utføre en float. Vinden kan føre til at ballen “danser” frem og tilbake, noe som kan gjøre den vanskelig for motstanderlaget å ta imot.

Hopp-serve: Denne er lur å utføre på stranden. Mange spillere sverger til hopp og toppspinn, i og med at det gir bedre kontroll over hvor ballen havner. Her er også vinden noe som bør tas hensyn til.

“Skyball”: Skyball er effektiv med tanke på at spillere må forholde seg til ulike værforhold som vind, regn og sol. Man spinner her ballen med venstrehånd (dersom man er høyrehendt), kaster den et lite stykke opp i luften og slår den med høyre arm. Jo lengre ut på armen du treffer, jo høyere går ballen. Det er lettere å ha kontroll på ballen lengre inn mot armen. Bør utføres når solen er bak deg.