Om Sør-Trøndelag

034Sør-Trøndelag fylke ble opprettet i 1804. Fylket grenser til Hedmark og Oppland i sør, til Møre og Romsdal i sørvest, og til Nord-Trøndelag i nord. I øst grenser fylket til Jämtlands län. Den største byen i Sør-Trøndelag er Trondheim.  Fylkesgrensen ble sist endret i 1966.

Sør-Trøndelag har 302 755 innbyggere, og et areal på 18 856 km2. Fylkesvåpenet består av to røde økser som ligger i kors mot en gullfarget bakgrunn. Over øksene ligger en korsstav. Fylkesvåpenet er inspirert av seglet til erkebiskop Gaute Ivarsson (erkebiskop fra 1475 til 1510).

Geografi og klima

Elvene Nidelva, Gaula og Orkla, og nedslagsfeltene til disse elvene, ligger i Sør-Trøndelag. Fylket omfatter også Røros og Oppdal i sørvest, kystområdene nord og sør for de ytre delene av Trondheimsfjorden, Fosenhalvøya og øyene Hitra og Frøya. Det ligger også mange andre smøyer i området.

Den lengste elven i Sør-Trøndelag er Orkla (179 km). Det høyeste fjellet er Storskrymten (1985 m). Største innsjø er Selbusjøen. Brekstad på Ørlandet er et av de største tettstedene.

Klimaet i fylket er variert. Langs kysten i nordvest har fylket maritimt klima, mens innlandsdelene i sørøst har kontinentalt klima. Det er høye fjell mot sør og øst, men fylket er utsatt for nordvestlige vinder. Trondheimsfjorden frakter med seg kald luft fra innlandet. Langs kysten blåser det liten kuling eller mer 10-20 % av året. Om vinteren blåser det mest fra øst og sør, mens om sommeren blåser det fra nordvest og nordøst, en vind som kalles havgule.

Langs kysten er vintrene betydelig mildere enn de er for eksempel på Røros. Om sommeren er innlandsstrøkene ofte varmere enn kyststrøkene. Gjennomsnittlig årlig nedbør er rundt 1200 mm ved kysten, og 1500 til 2000 mm ved kystnære fjell.

Trondheim

Trondheim er den største byen i Sør-Trøndelag. Dette er en studentby, med NTNU som en av de viktigste utdanningsinstitusjonene. Mange fra omliggende områder pendler til Trondheim. Trondheims mest kjente turistattraksjon er Nidarosdomen, som er Norges største katedral. Nidaros var tidligere et viktig pilegrimsmål, og det kommer fortsatt mange pilegrimer til byen, særlig i tiden rundt Olsok.

Trondheim er en gammel by, med en historie som strekker seg over mer enn 1000 år. Det finnes mange historiske bygninger og kulturhistoriske steder i selve byen. Byen har også museer og andre attraksjoner. Olavsfestdagene er det største årlige arrangementet om sommeren.

Trondheim som knutepunkt

Trondheim er et viktig knutepunkt for jernbane og vei. Dovrebanen kommer sørfra, og Nordlandsbanen går videre nordover. E6 går gjennom hele fylket. Mange andre viktige veier går også ut av fylket.

Under Trondheimsleia er det tunnel til Hitra og Frøya. Fergesambandet Flakk-Rørvik går til og fra Fosenhalvøya. Det går også ferge fra Brekstad på Ørlandet til Agdenes. Hurtigruta stopper i Trondheim, og det går mange hurtigbåter til Hitra, Frøya og småøyer i området.

Trondheim Lufthavn, Værnes, ligger i Stjørdal kommune, nord for fylkesgrensen. På Ørlandet ligger en av Norges kampflybaser. Ørlandet og tettstedet Brekstad forventes å vokse mye de nærmeste årene, når kampflybasen utvides. Ørlandet tar imot noen sivile fly. Røros lufthavn er fylkets andre flyplass.