Om Hitra

014

 

 

 

 

 

 

 

Hitra er en øy utenfor Trøndelagskysten. Øya er Norges sjuende største (ikke medregnet Svalbard), og det er lett å komme seg dit fra Trondheim. Du kan ta båt til øya, eller kjøre bil eller buss gjennom en av de dypeste undersjøiske tunnelene i verden. På sitt dypeste, ligger den 234 meter under havoverflaten.

Hitra ligger sør for Trondheimsfjordens innløp. Frøya ligger nord for Hitra. I øst ligger kommunene Ørland og Agdenes. På fastlandet sør for Hitra ligger Snillfjord, Hemne og Aure. Øya Smøla ligger i vest.

Havet mellom Hitra og Frøya kalles Frøyfjorden. Havområdet mellom Hitra og fastlandet kalles Trondheimsleia, og havet mellom Hitra og Smøla kalles Ramsøyfjorden.

Geografi og bosetning

Hitra er 571,5 km2. Det høyeste punktet på øya er Mørkdalstuva (345 m) vest på øya. Øyas topografi og vegetasjon er variert. Kystlinjen mot sør, vest og nord er værhard, og her ligger det mest nakne lyngheier. På østsiden av øya er det furuskog, fjellområder og myrer med mange fugler.

Det finnes rundt 7000 vann og tjern på øya, og flere av dem har mye fisk. Øya har også noen elver med godt laksefiske, og en av de største hjortestammene i Europa. Ingen andre steder i Europa har større tetthet av hjort enn Hitra. Det lever også rådyr og elg på øya.

Hitra kommune omfatter 2500 øyer, skjær og holmer. De fleste av småøyene er ubebodde. Øyene som har veiforbindelse til Hitra er bebodde. Den største av disse er Fjellværsøya. Dolmøya og Helgebostad har også bruforbindelse til Hitra. Det ligger fire naturreservater på Hitra.

Kommunesenter og største tettsted på øya er Fillan.

Hitras natur og turisme

Kommunevåpenet til Hitra viser et sølvfarget hjortehode mot blå bakgrunn. Kommuneblomsten er orkideen Flekkmarihand, som er vanlig på øya.

I tillegg til den vakre naturen, ligger det også flere severdigheter på Hitra. Dolm er Hitras eldste kirkested. Den opprinnelige kirken her ble bygd rundt år 1000, men dagens kirke er fra 1920. I tillegg finner man trekirkene Fillan kirke fra 1789, Sandstad kirke fra 1881, Nordbotn kirke fra 1900 og Kvenvær kirke fra 1909. Hitra kirke er en vakker og spesiell steinkirke som ble bygd i 1927. Forsnes kapell er fra 1935.

Andre severdigheter er Dolmen by, Havmyran naturreservat, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Hopsjøbrygga og Hitra golfbane (9 hull).

Havbruk, fiskeforedling og turisme er viktig for øya. Hitra har to av landets største oppdrettsanlegg, og en av Norges største vindparker. Det finnes rester etter gamle boplasser. Det eldste funnet på øya er en skiveøks som er mer enn 9000 år gammel.

Besøk Hitra

For å komme seg til Hitra følger man E6 eller E39 til Orkanger. Derfra kjører man Rv.714, som går gjennom tunnelen til Hitra og Frøya. Man må betale bompenger for å bruke Hitratunnelen, men tunnelen mellom Hitra og Frøya er gratis. Man kan også ta buss eller båt. Båtturen fra Trondheim eller Kristiansund tar omtrent 2 timer. Båtturen er veldig fin, særlig om sommeren.

Naboøya Frøya har en egen småflyplass, så det er også mulig å komme seg til Hitra på den måten.